Tisztelt Olvasó!

A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás és az érintett települések által alapított gazdasági társaság mintegy 35.000 ingatlanon végez szolgáltatást. 2013-ra valamennyi településen lezárul a korábbi hulladéklerakók szakszerű rekultivációja, ezzel jelentős környezeti állapotjavulást érünk el térségünkben.

A KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázati kiírásnak köszönhetően tovább tudjuk fejleszteni településeink szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerét. Számunkra mindig is fontos volt, hogy településeinken, ahol élünk, tiszta, egészséges környezet vegyen körül bennünket. A szelektív gyűjtés bevezetése jól illeszkedik a kormány hatékony és környezettudatos hulladékgazdálkodási programjába. Régi adóssága a mindenkori szaktárcának, hogy olyan szabályozókat alkosson, amelyek mind az ipart, mind a lakosságot a lehető legkevesebb fölösleges anyag felhasználására kényszerítik. 

Az egymilliárd forintos beruházás eredményeként térségünkben megvalósul a házhoz menő szelektív gyűjtés. A lélekszám és a lerakótól való távolság alapján néhány településen bevezetésre kerül a házi komposztálás. A társasházas, lakótelepi településrészeken (2.992 háztartás), valamint 4 kis népességű, távolabb eső településen a szelektív (csomagolási) hulladékgyűjtés a gyűjtési technológia miatt továbbra is a gyűjtoszigeteken valósul meg, továbbá ezen gyűjtoszigetek (összesen 34 db) kiegészülnek fém gyűjtésére alkalmas konténerrel. Több gyűjtőjárművet szerzünk be, illetve gépparkunk fejlesztésével növelni tudjuk a lerakó befogadói hatékonyságát. Mindezek megvalósulásával óriási lépést teszünk térségünk környezeti állapotjavulása érdekében.

Feladatunk, sőt kötelességünk, hogy utódainknak olyan környezetet adjunk át, amely hosszú évszázadokon keresztül biztonságos életet, megélhetést nyújt majd számukra. 

Bízom benne, hogy a fejlesztés jótékony hatását mi, a ma elő generációk is sokáig élvezhetjük. Ehhez kívánok egészséges, hosszú életet minden térségben élő embernek.

 

Kiss Attila, a társulás elnöke
Hajdúböszörmény Város Polgármestere

 

 

KEOP-1.1.1/B/10-11 - 2012-0001

 
 
 

gyl oldal

...

Műszaki tartalom

 

A kiválasztott projektváltozat a meglévő és jelenleg is működő hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésével a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás 14 településén bevezeti:

 • a házi komposztálók üzemeltetését,

 • a házhoz menő szelektív gyűjtést, valamint

 • az ingatlanok nagyobb részéről a lakossági zöldhulladék gyűjtésével is hozzájárul a szerves anyag lerakótól való eltérítési arányának növeléséhez.

A projekt megvalósítása révén az alábbi indikátor értékek teljesülése várható a fenntartási időszak végére, illetve 2016-ig a Támogatási Stratégiával összhangban:

 

Hulladékáram

Projekt célkitűzése [%]

Támogatási stratégia célkitűzése

Szelektíven gyűjtött hulladék aránya a keletkező hulladékhoz képest

38,3

22 %

Szerves hulladék lerakótól történő eltérítésének aránya a keletkező hulladékhoz képest (lásd még MT útmutató 3.3.2 pont, nem kötelező)

34,1

38 %

Lerakott hulladék aránya a keletkező hulladékhoz képest

 • Elsődlegesen lerakott

 • Másodlagosan lerakott

58,9

28,0

30,9

59 %

38 %

21 %

 

 1. Műszaki tartalom leírása

Elkülönített hulladékgyűjtés fejlesztése

 • Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, többször használatos edényzetben: 35 200 háztartást/kertes házat, családi házat érint. Jellemzően a csomagolási hulladékok [fém (konzervdoboz, sörös/üdítős doboz, alufólia), papír (italoskarton, tetra-pack, kartondoboz, papírzacskó, tojástartó), műanyag (flakon, zacskó, reklámtáskák, ásványvizes/üdítős palack)] tartoznak e körbe. A házhoz menő szelektíven gyűjtött hulladék begyűjtése havonta egyszeri alkalommal történik. Az üveg elkülönített gyűjtése a fennmaradó szelektív gyűjtőszigeteken fog zajlani mind a kertes házas, mind a lakótelepi településrészeken.

 • Házhoz menő szelektív zöldhulladék gyűjtés, többször használatos edényzetben: 30 600 háztartást/kertes házat, családi házat érint. A konyhai (zöldségpucolás, tojáshéj, teafilter, kávézacc) és a kerti (fanyesedék, fű) hulladékok gyűjtésére. Ezen gyűjtőedény ürítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően a vegyes hulladékhoz hasonlóan hetente egyszer történik. (Esetlegesen ez csökkentésre kerül kéthetente gyakorisággal a téli időszakba.)

 • Folyás településen 1 db szelektív hulladék gyűjtősziget létesül a csomagolási (papír, üveg, fém, műanyag) hulladékok elkülönített gyűjtésére.

 

Házi komposztálás bevezetése

 • A lélekszám és a lerakótól való távolság miatt Hortobágy, Folyás, Görbeháza, Polgár, Tiszagyulaháza, Újszentmargita és Újtikos településeken, összesen 5 900 háztartáshoz kerül házi komposztáló edény, amelybe a konyhai és kerti hulladékok helyezhetők. A kész komposzt talajjavításra felhasználható.

 

Szelektív gyűjtőszigetek

 • A társasházas, lakótelepi településrészeken (2992 háztartás), valamint 4 kis népességű, távolabb eső településen a szelektív (csomagolási) hulladékgyűjtés a gyűjtési technológia miatt továbbra is a gyűjtőszigeteken valósul meg, továbbá ezen gyűjtőszigetek (összesen 34 db) kiegészülnek fém gyűjtésére alkalmas konténerrel.

 

Gyűjtést végző járműpark fejlesztése

 • A házhoz menő szelektív gyűjtés és a gyűjtőszigetek jobb kiszolgálása érdekében beszerzésre kerül 5 db öntömörítős gyűjtőjármű és 1 db görgős konténerszállító jármű.

 

Biohulladék kezelését elősegítő eszközállomány fejlesztése

 • 1 db önjáró komposztforgató gép és egy zöldhulladék aprító gép fogja hatékonyabban kezelni a komposztáló telepre beszállított zöldhulladékot

 

Hulladéklerakó géppark fejlesztés

 • A kompaktor hatékonyabb üzemelését fogja segíteni a beszerzendő 1 db dózer és 1 db homlokrakodó gép.